Zásady pro soubory Cookies

1. Správce osobních údajů, společnost STAMIT s.r.o., se sídlem Slavkov 290, 687
64 Slavkov, IČO: 60733527, zapsaný u Krajském soudu v Brně, spisová značka C
17656, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce
soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se
návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
• fungování webových stránek.
2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních
údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného
zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
3. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření
statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány
v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje
identifikaci jednotlivce.
4. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče.
Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím
nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout
nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.
5. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies
můžete nalézt na následujících webových stránkách:
6. Jak odmítnout používání souborů cookies:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explore